Takk for din påmelding 

Du er nå påmeldt vårt skattekurs i Tromsø med foreleser Trond Erik Andersen fra Advokatfirmaet Andersenlaw i Oslo.
16. januar, kl. 09.00 – 16.00

Foreløpig program:

• Skatteopplegget 2020
• Naturalytelser mv
• Nyheter og regelendringer på skatte – og avgiftsområdet
• Uttalelser, dommer og praksis
• Endringer i Skattefunn
• Endringer i aksjeloven
• Oppdatering arv/generasjonsskifte

Tips gjerne andre som vil ha nytte av å delta på dette kurset!

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Sjøgata 7, 9259 Tromsø