STUDIESTØTTE – REGNSKAP OG REVISJON

Ønsker du å ta utdanning i regnskap og revisjon for så å begynne å jobbe hos oss? Da kan du søke om studiestøtte (stipend).

    • Støtten utgjør p.t. kr 60.000 pr. normert studieår og utbetales i månedlige beløp. Beløpet er skattepliktig inntekt.
    • Alle som har startet på studiet kan søke om støtte.
    • Du vil kunne bli tilbudt fast jobb som starter etter endt studietid.
    • Bindingstid vil være like mange år som du mottar støtte.
    • Ingen arbeidsplikt i studietiden – vi vil at du skal fullføre så snart som mulig.

Med stadig økende oppdragsmengde er det plass til flere revisorer hos oss, og vi er derfor alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere. Skal du bli statsautorisert revisor eller siviløkonom er vi interessert i å komme i kontakt med deg.

Vi lover gode utviklingsmuligheter, både faglig og som menneske. Kunnskap er ferskvare, og derfor er kontinuerlig faglig oppdatering viktig for å sikre at våre ansatte er gode og pålitelige rådgivere.

Hvordan søke?

Send en e-post til post@revicom.no og fortell litt om deg selv og ditt karriere- og studieforløp

Tildeling for studieåret 2023/2024 foretas i september.