Nyheter fra Revisorforeningen.no

 • Årsregnskapsfristen utsettes med to måneder
  on 15/06/2021

  Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober.

 • Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1
  on 14/06/2021

  14.06: Fristene for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører vil bli utsatt til 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For ikke-regnskapspliktige foretak er fristen 31. mai 2021 (eller 20. august 2021 hvis virksomheten har fått utsettelse med innlevering av skattemeldingen). Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

 • Kompensasjon for tapt varelager
  on 11/06/2021

  11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen.

 • MVA - Skatteetatens portal for mva-registrering
  on 08/06/2021

  Fra 10. juni skal Skatteetatens portal for mva-registrering også brukes ved meldinger om endringer og opphør.

 • Skatteetaten har overtatt tilsynet med OTP
  on 02/06/2021

  Den 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsynet av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning.

 • Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt
  on 01/06/2021

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

 • Land-for-land-rapporteringen utvides
  on 01/06/2021

  Det er enighet i EU om å utvide kravene til land-for-land-rapportering for store multinasjonale foretak.

 • Endringer i hvitvaskingsforskriften
  on 31/05/2021

  Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland.

 • MVA - Nettkurs
  on 31/05/2021

  Skattedirektoratet har gitt en generell og overordnet redegjørelse for rettstilstanden for så vidt gjelder nettkurs.

 • MVA - Elektroniske bøker
  on 31/05/2021

  Digitale ordbøker kan være omfattet av avgiftsfritaket for elektroniske bøker

 • Nye, permanente regler om adgang til digitale møter trer i kraft 1. juni
  on 31/05/2021

  Nye lovregler gir foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

 • EU-strategi om bedriftsbeskatning
  on 18/05/2021

  EU-kommisjonen har vedtatt en ny plan for bedriftsbeskatning. Den fastsetter både en langsiktig og kortsiktig visjon for å støtte Europas overgang fra COVID-19-pandemien og for å sikre tilstrekkelige offentlige inntekter.

 • Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen
  on 11/05/2021

  Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.

 • Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
  on 11/05/2021

  Søknadsfristen endres til 1. desember.

 • Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett
  on 11/05/2021

  Det foreslås enkelte skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg blir forslag til ny opsjonsskatteordning sendt på høring.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2021 - MVA
  on 11/05/2021

  I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva.

 • Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars
  on 09/05/2021

  9. mai: Lønnsstøtteordningen forlenges ut august. Lønnsstøtteordningen trådte ikraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021. Søknadsportalen åpnet 3. mai.

 • Utsettelse av fristene i årsoppgjøret
  on 07/05/2021

  14.06: Andre gangs behandling i Stortinget av forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

 • Karantenekompensasjonsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
  on 05/05/2021

  Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr. per døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai.

 • Mva - helsetjenester
  on 05/05/2021

  Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.