Kundekontroll privat

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Revicom AS som privatperson

 Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/buypass til identifikasjon.

    Legitimering med elektronisk ID

    Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID vil vi måtte motta gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte på ett av våre kontorer. Som gyldig legitimasjon regnes pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde.

     

    Krav til revisor

    I henhold til vår autorisasjon som revisjonsselskap er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.