Kundekontroll bedrift

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Revicom AS

Dersom du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/buypass til identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter 3 trinn:

  • Registrering og kontroll av opplysninger om foretaket
  • Registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person «PEP»
  • Legitimering av kundens berettigede representant

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID vil vi måtte motta gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte på ett av våre kontorer. Som gyldig legitimasjon regnes pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde.

 

Krav til revisor

I henhold til vår autorisasjon som revisjonsselskap er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.