Kurs i hvitvaskingslovgivningen

En mann som står og viser en presentasjon på en stor skjerm.

Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvasking  kjennetegnes ved at slikt utbytte integreres i den lovlige økonomien og dermed fremstår som  legitimt. Formålet med hvitvaskingsregelverket er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger og terrorfinansiering.

Utbytte fra en straffbar handling kan være penger generert fra organisert kriminalitet, som narkotikahandel, ran, prostitusjon, menneske- og/eller våpensmugling eller fra andre former for kriminalitet som underslag, skatteunndragelse, bedrageri eller korrupsjon.

Når kriminalitet genererer utbytte, må gjerningspersonene finne måter å få midlene integrert i økonomien, uten å tiltrekke oppmerksomhet mot seg selv eller den straffbare handlingen. Utbyttet hvitvaskes ved å tilsløre midlenes opprinnelse.

Revicom AS kan tilby deg som næringsdrivende en grundig gjennomgang av regelverket rundt hvitvasking, hva du skal se etter og være oppmerksom på for å unngå å bli en uaktsom part i hvitvasking og hva vi som revisor legger vekt på ved gjennomgang av kundenes regnskap.

Kurset varer inntil 2 timer og tilpasses den enkelte bedrift og deres virksomhet.

Kursholdere: Ruben Pettersen og Svein Atle Jensen.

Kontakt: saj@revicom.no

Tlf. 45 90 05 11