Kom i gang med åpenhetsloven og bærekraftsarbeidet

 

Bærekraftsrapportering er som finansiell rapportering viktig for å øke åpenhet, troverdighet og tillit i næringslivet.

Bortsett fra regnskapsloven § 3-3c, som omhandler virksomheters plikt til å redegjøre om samfunnsansvar, har vi i dag ingen lovpålagt standard for bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter.

Små og mellomstore bedrifter spiller en sentral rolle i norsk økonomi, ofte som underleverandør til store virksomheter, og må derfor rapportere bærekraftsdata som det tidligere ikke har vært jobbet med.

Nå etterlyses det at revisor bekrefter opplysningene eller uttaler seg dersom bedriften ikke har rapportert. Revisors involvering på et tidlig stadium vil bidra til å sikre en bedre rapportering.

Fra regnskapsåret 2026 må også små og mellomstore foretak rapportere etter de nye standardene.

 

Bærekraftsrapportering kan bidra til: 

Konkurransefortrinn – strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser og andre anbud. God dokumentasjon på miljøarbeidet øker konkurransekraften.

Bedre risikostyring – det er enklere for bedriften å identifisere risiko og iverksette risikohåndtering.

Kostnadskutt og besparelser – ved identifisering av risikoer og effektiviseringspotensial kan bedriften kutte i utgifter.

Omdømme og tillit blant interessenter – bærekraftsrapportering gjør at interessenter og kunder kan følge aktiviteten til bedriften og få et bedre bilde av hvordan bærekraft er en del av forretningsmodellen. Samtidig bidrar dette til å tiltrekke seg dyktige medarbeidere og holde på ansatte.

 

I Revicom er vi klare til å bistå bedriftene med kravene i åpenhetsloven og arbeidet med bærekraftsrapporteringen – basert på ambisjonsnivå og hvilke data som kommer til å bli etterspurt fra myndigheter og andre aktører i nær fremtid.

 

Kontakt oss på post@revicom.no eller telefon 459 00 500

 

Du kan også kontakte ansatte direkte, kontaktinfo finner du her.