Revisjon – med lidenskap og entusiasme!

Snakk med en ekspert på revisjon og bedriftsøkonomi idag

Nedoverpil ikon

Kom i gang med åpenhetsloven og bærekraftsarbeidet

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Både små og mellomstore selskaper er pålagt å rapportere på kravene i loven innen 30.06.2023.

Bærekraftsrapportering er som finansiell rapportering viktig for å øke åpenhet, troverdighet og tillit i næringslivet.

Les mer

Fordi tillit er det mest verdifulle vi har

Når revisor signerer en beretning, et regnskap eller en bærekraftrapport, kan du stole på at helheten stemmer. At selskapet snakker sant om året som har gått. Det er derfor signaturen fra revisor er gull verdt, både for små og store virksomheter i landet vårt, og for samfunnet.

Hva gjør vi?

Vi tar oppgaven som revisor og økonomisk samtalepartner på dypeste alvor.

Revisjon

I Revicom AS tar vi oppgaven som revisor og økonomisk samtalepartner på dypeste alvor. Tung kompetanse og nærhet til kundene har gjort oss til ett av de ledende revisjons- og rådgivningsfirma.

Regnskap

Revicom AS tilbyr ikke løpende regnskapsføring i tradisjonell forstand, men vi bistår med årsregnskap, ligningspapirer og annen revisjonsnær rådgivning, også til kunder der vi ikke er valgt revisor, eller til kunder som ikke trenger revisor etter loven. Ta gjerne kontakt – vi kan også tilby en fast pris på denne type oppdrag.

Rådgiving

Revicom AS er et tungt rådgivningsmiljø innenfor skatt, avgift, fusjon, fisjon, oppkjøp, verdivurdering, generasjonsskifte, omdanning og salg, for å nevne noe. For mange virksomheter bistår vi med årsregnskap, ligningspapirer og annen revisjonsnær rådgivning. For nystartede virksomheter kan vi tilby starthjelp som gjør den vanskelige oppstarten enklere. Da kan du drive med det du kan best, og vi kan ta hånd om det andre.

ÅR I BRANSJEN

FORNØYDE KUNDER

ANSATTE

Ledige stillinger

Vi har ledige stillinger – ta gjerne kontakt dersom du er statsautorisert revisor eller siviløkonom.

 Studiestøtte

Ønsker du å ta utdanning i regnskap og revisjon for så å begynne å jobbe hos oss?  Vi tilbyr studiestøtte/stipend.

Åpningstider

Alle våre kontorer på Sortland, Myre og i Tromsø er daglig bemannet.

Kl. 08.00 – 16.00 (1. september – 31. mai)
Kl. 08.00 – 15.00 (1. juni – 31. august)

Åpningstider

Alle våre kontorer på Sortland, Myre og i Tromsø er daglig bemannet.

Kl. 08.00 – 16.00
(1. september – 31. mai)

Kl. 08.00 – 15.00
(1. juni – 31. august)

Kontakt oss